U-Landsforeningen "PIONER AFRIKA"

Uden Landbrug----Intet Samfund.

I et samfund med et effektivt landbrug, kommer resten af samfunds udviklingen af sig selv.

Ingen Nationer kan skabes uden et landbrug der sikrer fødevare forsyningen.

Sult og fattigdom bekæmpes bedst med en sikker fødevareforsyning.

 

          LANDBRUG  ER  ALLE  NATIONER'S  MODER